ᐱᓇᓱᐊᒐᖏᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ Pinasuagangit Silattuqsarvilirinirmut Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingitta

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᑲᓇᑕᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ. ᐅᑐᐱᕆ 2020-ᐅᑎᓪᓗᒍ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᖕᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓂᑑᕙᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᔭᖅᖢᑎᑦ.

Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingit Silattuqsarvilirinirmut Pinasuagaqaqtitaulauqsimavut qaujinasuarlutit qanuq piusivaalliqtitaujunnarmangaaq silattuqsarvingmi ilinniarniliriniq Kanatap ukiuqtaqtungani. Utupiri 2020-utillugu tikkuaqtaulauqsimajut Ministamut Ukiuqtaqtulirinirmut. Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingit kamagijaqaqput pingasunik Ukiuqtaqtumi avittuqsimajunit, tamainni Inuit Nunangangni, ammalu Maanituuvap uangnangani kamagijaqarajaqłutit.